Sunnuntai 9.10.2022 – Erityistason seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

Kirjoitan aiheesta, joka toivottavasti herättää teissä lukijoissa ajatuksia ja pohdintoja, sillä koen tämän olevan hurjan tärkeä asia.

Kehorauha on sanana rauhallinen, pehmeä ja lempeä. Sen tunnelma kuvastaa mielestäni hyvin sitä, mikä tila olisi ihana olla myös (ainakin valtaosan ajasta) omassa kehossaan asustaessa – lempeän rauhallinen, seesteinen ja omassa kehossaan oleva. 

Kehorauha on jokaisen ihmisen perusoikeus. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella on lupa olla tyytyväinen kehoonsa ja nauttia siitä juuri sellaisenaan kuin se on, ilman toisen ihmisen minkäänlaista kommentointia tai arvostelua. Kehorauha on oman sekä toisen tilan kunnioittamista, niin puheen, lähestymisen kuin kosketuksenkin tasolla.

Kehorauha on myös itselleen luvan antamista olla juuri sellainen kuin on, ilman jatkuvaa itseensä kohdistuvaa muokkaamisen ja arvostelun tarvetta. Kehorauhaan voi sisältyä myös kunnioitus oman kehon viisautta kohtaan sekä kehon tarpeiden ja tuntemusten kuuleminen. Kehoyhteys vahvistaa kehorauhaa, sen merkityksen hahmottamista omalle itselleen esimerkiksi omien rajojen hahmottamisen kautta.

Kehorauha parisuhteen syvyyksissä,

Tietysti kehorauha parisuhteessa on kaikkea tuota mitä yllä olevassa tekstissä jo pohdinkin. Kehorauha ulottuu hyvin syville tasoille silloin kun olemme intiimissä suhteessa toisen kanssa.

Kehorauha, niin itsen kuin toisenkin, tulisi näkyä jo siinä, kuinka toista lähestytään – rynnätäänkö toisen tilaan vai lähestytäänkö hienovaraisesti, toisen ja omaa, sen hetkistä tunnelmaa aistien? Kehorauhan tunnustelun kautta voi syntyä hienovaraista, näkymätöntä vuorovaikutusta kahden ihmisen välille.

Toisen kehon koskettaminen on jo selkeästi toisen tilaan menemistä ja sen vuoksi koskettaminen tulisi aina olla kunnioittavaa ja sydänlähtöistä, sellaista, josta voi tuntea toisen arvostuksen, hyvää ja kaunista tarkoittavan aikeen. Parisuhteessa kehorauhaan liittyy myös vahvasti turvan kokemus, se että voi tuntea olevansa toisen kanssa turvassa, niin fyysisellä kuin psyykkiselläkin tasolla on elintärkeää suhteen jatkuvuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Toisen lähellä tulee olla turvallista kehoilla, ilman että siinä on arvostelevaa sävyä tai tunnetta, että tulisi olla jotenkin toisenlainen. Oma keho on aina yksityinen asia, vaikka kehollisuutta jakaakin toisen kanssa esimerkiksi seksin muodossa.

Varsinkin pitkässä parisuhteessa tulee näkyväksi se fakta, että kehot muuttuvat elämän aikana. Elämme elävässä kehossamme, jossa näkyy eletty elämä. Tämän hyväksyminen ja kunnioittaminen suhteessa itseen sekä toiseen, on hurjan tärkeää, sillä se syventää turvan kokemusta, voi luottaa siihen, että saa olla toisen kanssa omana itsenä ja on arvostettu juuri sellaisena kuin elämän siinä hetkessä on. Tämä antaa mielen sisään luonnollista tilaa muuttua elämän mukana.

Kommunikointi ja kehorauha

Toiselle ihmiselle puhuminen tulisi aina olla sellaista, jossa sanojen sisällä ei ole vihjailua, toisen nöyryyttämistä tai halveksivaa sävyä, ei rivien väleihin piilotettuja viestejä, sillä sanat voivat rikkoa kehorauhaa rajusti ja jättää syvät haavat. Joskus myös hiljaisuus voi olla toisen kehorauhan loukkaamista. Hiljaisuuteenkin voi sisältyä viesti. Toki tilanteet ovat useinkin tulkinnan varaisia ja vastuu omista sanoista on aina sen kantajalla. Myös tulkitsijan kokemus on oman tunnetilojen läpäisemää.

Luvan kysyminen

Parisuhteen alussa tulee ehkä helpommin kysyttyä lupaa kosketukseen tai erilaisiin seksin muotoihin. Pitkässä parisuhteessa tavat ja tottumukset ovat jo hioutuneet, ne ovat turvallisen toistuvia kuvioita, jolloin ajatus luvan kysymisestä voi unohtua kokonaan. Minusta on kaunista, jos jo pitkään yhdessä olleet kysyvät aika ajoin toiselta luvan intiimiin yhdessäoloon, siinä tapahtuviin asioihin. Se muistuttaa luottamuksesta ja kunnioituksesta mitä tunnemme toisiamme kohtaan sekä avaa tilan, johon voi olla helpompaa tuoda oma mielipide esiin, ”ehkä voisitkin tehdä näin, tuon tutun jutun sijaan” ja näin ollen voi löytää yhdessä jotakin uutta ja ihanaa itsestä sekä toisesta ja kehorauha säilyy syvän kunnioituksen tilassa.

Lienee tärkeintä on aina yksilön hyvinvointi, riippumatta siitä minkä kokoinen, muotoinen ja mallinen on, kunhan viihtyy omissa nahoissaan, omassa matkassaan ihmisenä olemisen ihmeellisyydessä.