Maanantai 13.12.2021 – Seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

Suvuissa kulkeva naisten ketju on samaan aikaan kiinnostava aarreaitta kuin syvä suokin. On mielenkiintoista tutkia mitä kaikkea naisten historia on kätkenyt sisäänsä, kuinka naiset ovat eläneet ja ilmentäneet itseään ja kuinka kohdelleet toisia suvun naisia.

Syvä kysymys naiseuden ketjun saatossa on se, että mitä vahvuuksia juuri minun naiseuden ketjuni, naissukulinjani, on kantanut ajan saatossa mukanaan ja siirtänyt lahjana eteenpäin aina seuraaville sukupolville sekä se mikä heitä on lannistanut, sairastuttanut ja mitä ei olla osattu käsitellä, taakan siirtyessä eteenpäin.

Kun alkaa tarkastelemaan oman sukunsa naiseuden ketjua, löytää monta erilaista tarinaa, monta erilaista naisen mallia sekä tapoja ilmentää naiseutta ja naisen seksuaalisuutta. Itse olen usein pohtinut sitä, kuinka naiset ovat ravinneet itseään eri aikakausina, ovatko täyttyneet niin sielullisesti, kehollisesti kuin mielenkin tasolla. Jos ovat, niin minkälaiset asiat ovat olleet heille ravitsevia, jos eivät, niin miksi eivät? Tiettyyn pisteeseen saakka voimme tietää, sen jälkeen voimme vain arvailla.

On mielenkiintoista, kuinka sukupolvien saatossa asiat, tunnetilat ja tavat toimia siirtyvät eteenpäin jättämättä yhtäkään sukupolven lenkkiä väliin mutta ilmentyen jokaisessa kohdassa omanlaisenaan ilmiönä, erilaisin sävyin. Pohjakokemus voi olla edelleen samankaltainen, vaikka on jo monta sukupolvea läpikäynyt.

Haavan perusenergia voi edelleen olla olemassa vaikka aikaa olisi kulunut jo monta ihmisikää.

Eri aikakaudet ovat muokanneet naisen tapaa olla, ikään kuin antanut raamit ja säännöt siihen minkälainen nainen saa olla ja kuinka tulee käyttäytyä. Poikkeus on huomattu ja häpeä on asettunut monen naisen elämänkumppaniksi.

Oletko sinä pohtinut mitkä ovat juuri sinun naissukulinjasi haasteet, taudit joihin naiset ovat sairastuneet?

Niitä voi olla esimerkiksi kiltteys, suorittaminen, mahdoton huushollaaminen, martyyrius, kriittisyys, vaativuus, elämätön elämä, siveys jne.

Lienee nämä ovat paljolti häpeäpohjaisia tunteita, ilmentymiä joiden avulla häpeää on kompensoitu. Häpeä asustaa myös kehotasolla, sillä kehollisuus on luonteeltaan ylisukupolvinen.

Vyöhyketerapian näkökulmasta naisen kehon mallista voi huomata suvun taakkoja, voi päätellä mitä yksilö mukanaan kantaa. Sitkeästi siirtyneet taakat muovaavat kehoa omaan malliinsa ja asentoonsa.

Omassa naissukulinjassani naisten haasteita ovat olleet mm. itsensä hylkääminen, elämätön elämä, kova kohtelu naiselta naiselle, psyyken haasteet ja ankaruus. Tunnistan itsessäni joitain samoja sävyjä, tunnistan sen, että jos en olisi tietoinen näistä, niin jotkut saattaisivat eläytyä todeksi myös omassa elämässäni. Onnekseni olen saanut puhua oman äitini kanssa avoimesti suvussamme kulkeneista naisten haasteista ja olen saanut kehohoitojen kautta purkaa siirtynyttä taakkaa.

Aivan niin kuin taakkasiirtymät elävät sukupolvesta toiseen, siirtyvät eteenpäin myös hyvät asiat, vahvuudet ja resurssit. Onneksi kaikissa suvuissa, naiseuden ketjuissa on myös vahvuuksia.

Oletko pohtinut mitkä ovat sinun naissukulinjasi vahvuudet?

Mitkä asiat ovat niitä upeita toistumia, joita voi nähdä sukupolvien naisissa, niitä mitkä yhdistävät ja mitkä tunnistaa oman suvun vahvuuksiksi? Ne ovat jotakin jotka ovat kannatelleet kussakin aikakaudessa naista, naisia, perheitä ja yhteisöjä. Ne ovat lahjoja naiselta naiselle.

Niitä voi olla esimerkiksi sitkeys, luovuus, periksiantamattomuus, nauru, ilo, perinteet, luovuus, vanhan kansan viisaudet, perinnetieto, tietäminen jne.

Omassa naissukulinjassani resursseja ovat olleet mm. käden taidot, hiljainen tieto, sitkeys ja selviäminen sekä kyky kantaa perhettä. Näitä samoja tunnistan itsessäni, varsinkin iän myötä ne ovat olleet helpommin tunnistettavissa.

Onneksi myös resurssit ovat ihanasti näkyvillä, niin naisen tavassa kantaa itsensä, kuin tavassa katsoa ja kohdata maailmaa. Resurssit näyttäytyvät kauniina lahjoina ja arvokkaina ominaisuuksina naisen elämässä.

Niin vyöhyketerapiassa kuin seksuaaliterapiassakin naisten kanssa pohditaan näitä kysymyksiä, mitkä ovat juuri sinun naissukulinjasi resurssit sekä haasteet? Asiaa voi tarkastella monesta eri näkökulmasta koska molemmat vaikuttavat kokonaisvaltaisesti naisen elämään, niin seksuaalisuuden alueelle, arkeen kuin kehollisellekin tasolle. Mitä syvemmin nainen on tietoinen näistä, sitä levollisemmin voi laskeutua omaan kehoon, omaan elämäänsä, jättäen jotakin taakseen sekä jakaen viisauttaan aina seuraaville sukupolville.

Lempeää ylisukupolvista tarkastelua Sinulle toivottaen: Emma